Banner-markkinointi

Banner-mainos on animoitu tai kuvalla ja tekstillä varustettu suorakulmainen mainosplakki. Sen sijainti voi olla sivustolla eri paikoissa ja kyseisissä mainoksissa on erilaisia kokostandardeja. Bannerin tavoite on herättää huomiota ja kiinnostusta, sekä rohkaista tekemään ostospäätös. Muita mainonnan tavoitteita voivat olla brändin tunnettavuuden parantaminen ja positiivisen suhtautumisen luominen yrityksen tuotteistin ja palveluihin.

Teaseri-markkinointi

Teaseri tai tiiseri tulee englanninkielisestä sanasta teaser, mikä tarkoittaa härnäämistä. Tässä on kyse ilmoitusbannereista, joissa ei kerrota suoraan tuotteen tai palvelun sisällöstä, vaan pyritään herättämään ihmisiltä uteliaisuutta kuvan tai tekstin avulla. Tämän mainosmuodon hyviä puolia ovat se, että ne herättävät helposti huomiota, niitä klikataan aktiivisesti, ihmiset eivät kyllästy niiden näkemiseen, ja teaserit voivat hyvin sopia muiden mainosten ja sisällön kanssa yhteen.

Rich-media ja interstitiaali

Nämä mainosmuoodot ovat sellaiset mainosbannerit, jotka kelluvat suoraan nettisivun sisällön päällä ja pakottavat sivun käyttäjän reagoimaan painamalla ruksia, siirtymällä klikkauksella mainossivulle tai katsoa mahdollisesti automaattisesti alkanut videomainosesitys loppuun, jonka jälkeen mainos sulkeutuu automaattisesti.

Viraalimarkkinointi

Viraali- sana tulee englanninkielisestä virus- sanasta. Tämä markkinointimuoto tarkoittaa mainoksen nopeaa leviämistä sosiaalisen median avulla. Viraalimainonnan tarkoitus on saada ihmisiä vastaanottamaan mainossisällön hyvin ja saamaan siitä positiivisen latautumisen ja halun jakaa tiedon muiden ystävien kanssa. Viraalimainoksen elinkaari koostu viraalisisällöstä, sen katsojamäärän kasvusta, mainostettavan tuotteen tai palvelun arvonnoususta ja viraalivaikutuksen kasvusta.

Mobiilimarkkinointi

Kyseistä markkinointimuotoa käytetään myynnin edistämiseen mobiiliympäristössä. Tällä kilpailukyky kasvaa erittäin nopealla vauhdilla, mutta antaa myös yrityksille erittäin suurta potentiaalia asiakkaiden hankinnassa, sillä tilastojen mukaan nykypäivänä 40 % ostoksista verkossa tehdään älylaitteiden avulla. Mobiilikentällä on mahdollisuuksia tehostaa markkinointistrategiaa muun muassa seuraavilla keinoilla:

  • nettisivujen optimoinilla mobiiliympäristölle
  • Käyttämällä pelien ja sovellusten mainoskenttää
  • Tekstiviestimainonnalla
  • Omien android ja ios pohjaisten yritys- ja kanta-asiakasohjelmasovellusten rakentamisella

Youtube-markkinointi

Monille tuttu videopalvelu, joka on erinomainen markkinointipaikka ja mahdollistaa seuraavien mainosmuotojen toteutumista:

  • Palvelu- tai tuote-esittely videobloggaajan toimesta omassa videossa
  • Integroidut mainosvideopätkät bloggaajan videoon
  • Mainonta YouTube- hakutuloksissa

Sponsoroitu blogimarkkinointi

Hyvin suosittu markkinointikeino kirjoitusbloginettisivuilla ja Instagramissa, mutta on tärkeätä, että bloggaja ymmärtää ilmoittaa omille lukijoille postauksen sponsoroinnista, koska ihmiset suhtautuvat kirjoituksiin negatiivisesti , jos jäävät epäilemään, että niissä piilomarkkinoidan palveluita tai tuotteita.