Joka päivä olemme maailmanlaajuisessa tietoverkossa ja harvoin ajattelemme, kuinka paljon tietoa kuplii tässä informatiivisessa valtameressä. Internetin ansiosta markkinointi on saanut uusia polkuja ja kehityksen mahdollisuuksia. Näin myös mainonnan esitysmuoto on kehittynyt ja muuttunut. Internet- mainonnan tehtävänä on kertoa yrityksen olemassaolosta siellä, missä on sen asiakassegmentti ja siellä missä tehdään yrityksen tarjonnan vastaavia hakuja ja kyselyjä. Tähän tavoitteeseen voidaan käyttää seuraavia internetmarkkinoinnin kanavia:

Hakukoneoptimointi

Tämän optimoinnin tavoite on kasvattaa asiakkaiden käyntiä omilla nettisivuilla hakukonepalveluiden avulla. Hakukoneoptimointi tai lyhennettynä SEO (eng. Search Engine Optimation) tarkoittaa, tiettyjä toimenpiteitä joiden avulla saamme halutun nettisivuston nousemaan hakutuloksissa kärkilistoille etukäteen asetettujen algoritmien avulla. Mitä korkeammalle sivusto pääse nousemaan, sitä enemmän kilpailukykymme paranee.

Hakusanaoptimointi

Hakusanaoptimoinnissa selvitetään oman sivuston tai toimialan haetuimmat avainsanat tai kollokaatiot. Sen jälkeen huolehditaan siitä, että ne löytyvät omilta nettisivuilta. Tässä markkinointikanavassa ei missään vaiheessa keksitä valmiita avainsanoja tai kirjata optimointi asetuksia, vaan panostetaan oman sivuston tekstin laatuun ja sisältöön, jotta asiaan kuuluvat sanat löytyisivät ja, että ne sijaitsevat asiaan kuuluvassa kontekstissa ja vastaavat ihmisen hakutarvetta.

Sosiaalisen median optimointi

Tämä tarkoittaa nettisivun optimointia sosiaalisen median tarpeisiin. Tästä voidaan käyttää lyhennettä SMO (eng. Social Media Optimization). Tässä markkinointikanavassa on tarkoitus tehdä sivu mahdollisimman helpoksi ja käyttäjäystävällisemmäksi sosiaalisen median käyttäjille, sekä optimoida sivusto sosiaalisen median ympäristöön.

Sosiaalisen median markkinointi

Some- markkinoinnista tai sosiaalisen median markkinoinnista käytetään lyhennettä SMM (Social Media Marketing). Tämä käsitys tarkoittaa sitä, että mainonnan keinoja pyritään käyttämään mahdollisimman vähän, ja ensisijaisesti pyritään herättämään ihmisten kiinnostusta korostamalla yrityksen asiantuntemusta alalta. Tarkoitus on jakaa ihmisille asiantuntevaa tietoa, ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssa, joka antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden käyttäjien kesken, esittää kysymyksiä ja luoda luotettavaa, positiivista ja ystävällistä ilmapiiriä.

Suora markkinointi

Suoramarkkinointi, tarkoittaa mainonnan suuntaamista suoraan mahdolliselle ostajalle. Nämä ovat perinteiset markkinointimuodot, kuten radio, tv, erilaiset mainoskirjeet ja lehdet postitse, ilmoitustaulut, julisteet yms. Suoramarkkinointi internet-ympäristössä tapahtuu esimerkiksi lähettämällä potentiaaliselle asiakkaalle kirjeet ja mainokset sähköpostin kautta.